Kirjanpito ja tilinpäätös

Kirjanpitotoimisto, Tilitoimisto Favora Oy, Varkaus

Kirjanpito, kuukausittainen arvonlisäverolaskenta, tilinpäätös sekä veroilmoituksen laadinta ovat lakisääteisiä yrityksen toimintoja. Kun nämä hoidetaan asiantuntevasti ja ammattitaitoisesi, sinä voit keskittyä oman liiketoimintasi kehittämiseen. Saat meiltä kuukausittaiset raportit yrityksesi liiketoiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta sekä toimitamme arvonlisäveron maksuohjeet. Tilifavora noudattaa hyvää tilitoimistotapaa, olemme laadukas taloushallinnon palveluyritys ja tuotamme oikeaa tietoa asiakkaillemme, viranomaisille sekä muille sidosryhmille.

Toiminta-alueemme on pääsääntöisesti Varkaus, Kuopio ja Joroinen.

Tilinpäätös

Kirjaamme kirjanpitoonne poisto-, palkkajaksotus-, varastomuutos- sekä muut tarvittavat kirjaukset. Laatimamme tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, tasekirjan ja siihen liittyvät tase-erittelyt sekä liitetiedot. Tilinpäätös tehdään suoriteperusteisesti. Tuloslaskelma ja taseen erät esitellään edellistä tilikautta vertaillen.

Veroilmoitus

Veroilmoitus on verohallinnolle vuosittain annettava ilmoitus yrityksen tuloista ja omaisuudesta. Sen perusteella määrätään maksettavat verot. Veroilmoitus annetaan sähköisessä Verotili-palvelussa. Tulostamme asiakkaalle kohdekuukauden, jonka mukaan kausiveroilmoitus suoritetaan verohallinnolle. Veroilmoitus on helppo jättää kirjanpitäjän tehtäväksi, koska saamme helposti tarvittavat tiedot järjestelmästämme.

Veroilmoitus on joskus ongelmallinen myös yksityishenkilöille. Autamme mielellämme verosuunnittelussa, esimerkiksi maa- ja metsätalousverotuksessa.